Vastuullisuus

Kirjoita tekstisi tähän...

Kultasepänalalla kierrätys on ollut arkipäivää jo satoja vuosia. Materiaali kerätään tarkkaan talteen ja käytetään uudestaan. Alkujaan tälle toiminnalle oli puhtaasti taloudelliset motiivit: Tulitikkurasian kokoinen kimpale puhdasta kultaa painaa noin puoli kiloa. Voi kuvitella, kuinka nopeasti siitä viilaa arvokasta materiaalia hukkaan, ellei sitä kerättäisi talteen ja käytettäisi uudestaan. Materiaalien arvon takia kierrätys, keräys ja uusiokäyttö on alallamme kehittynyt pitkälle jo kauan ennen kuin eettiset ja vastuulliset arvot ovat yleisesti saaneet ansaitsemaansa huomiota. Kiitos pitkien perinteiden, kultasepän alalla on valmiudet paitsi vastata tämän päivän haasteisiin mutta myös kehittää menetelmiä entisestään.

Suurin osa kullasta ja hopeasta tulee sivutuotteena muun kaivostoiminnan ohessa, eikä koruihin siitä päädy kuin murto-osa. Eniten kultaa ja hopeaa käytetään teollisuudessa mm. tietoteknisten komponenteissa. Muutamat toimittajat ovat erikoistuneet "ekohopeaan ja -kultaan" pyrkien valvonnalla ja tuotannollaan kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän, mutta sitäkin tehokkaampaa on uusiokäyttää jo kertaalleen maasta kaivettu materiaali.

Me pyrimme vähentämään turhaa ympäristön kuormittamista mm. välttämällä työmenetelmiä, joiden sivutuotteena syntyy jätettä ja jotka edellyttävät kertakäyttöisten välineiden tai aineiden käyttöä. Käytämme laadukkaita työkaluja, hiekkapapereita ja muita hiontavälineitä jotka kestävät edullisempia kauemmin. Edellytämme, että kaikki välineiden, työkalujen, kemikaalien ja materiaalien toimittajat ovat vastuullisia toimijoita.

Kultasepän työskentely edellyttää vahvojen ja vaarallisten kemikaalien käyttämistä, kuten syanidin ja erilaisten happojen. Näille on etsitty korvaavia vähemmän vaarallisia vaihtoehtoja pitkään, mutta toistaiseksi korvaavien kemikaalien teho on jäänyt vaatimattomaksi. Teemme jatkuvasti harkintaa millaisia kannattaako esimerkiksi rikkihapon sijaan käyttää ekologisempia vaihtoehtoja, jos näiden käyttö kuitenkin edellyttää, että liuos on pidettävä lämmitettynä ja näin käytettävä siihen vuositasolla huomattava määrä energiaa.

Ne kemikaalit, joita ei voi kierrättää hävitämme asiaankuuluvasti ja käytämme niiden hävittämiseen erikoistuneita yhteistyökumppaneita. Heiltä myös saamme hankittua tehokkaita ja puhtaita kemikaaleja käytettyjen tilalle. 

Etenkin jalokivien kohdalla on laajemminkin alettu kiinnittämään huomiota siihen, onko niiden kaivaminen eettisesti kestävällä pohjalla. Valitettava tosiasia on, että edes nykyään aina ei ole. Entistä useampi kivien toimittaja on kuitenkin alkanut kiinnittämään entistä suurempaa huomiota viimeisien vuosien aikana, etteivät he välitä tuotteita, joihin liittyy esimerkiksi lapsityövoima tai ihmiskauppa. Me olemme kiinnittäneet näihin asioihin huomiota jo hyvin pitkän aikaa ja saaneet seurata aitopaikalta, kuinka tilanne on parantunut huimasti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Nykyään useimmat kivien toimittajat ottavat kysymykset eettisyydestä perin vakavasti.

Olemme vuosien aikana löytäneet ja seuloneet raaka-aineiden ja materiaalien toimittajista ne, jotka jakavat samat eettisesti kestävät arvot, kuin mitä itse vaalimme. Yhteistyökumppaneistamme löytyy isompia ja pienempiä toimittajia sekä niitä, jotka ovat nostaneet eettisyyden toimintansa tärkeimmäksi kulmakiveksi. Sen sijaan hankintoja emme tee toimittajilta, joiden tuotteiden alkuperässä on jotain vähääkään kyseenalaista. Luonnollisesti emme myöskään vastaanota tai käsittele jalometalleja, mikäli niitä voi hyvällä ja ilmeisellä syyllä esimerkiksi epäillä anastetuiksi.  

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu on meille tärkeää. Tarjolla on monia sertifikaatteja, joita yritykset voivat ostaa ja käyttää markkinoinnissa. Seuraamme standardeja, mutta emme halua käyttää suuria summia tunnuksiin, joiden kustannukset on väistämättä siirrettävä hintoihimme. Emme myöskään käytä etukortteja tai jaa bonuksia samasta syystä, koska niiden kustannukset ja järjestelmät on yritystoiminnassa viimekädessä saatava asiakkailta.

Arvostamme rehellistä ja selkeää kaupankäyntiä, jossa myyjä tietää mitä myy ja asiakas mistä maksaa ilman piilokuluja ja pienellä präntättyjä yksityiskohtia.

Edellytämme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme, jotka toimittavat raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet. Meille on tärkeää tuntea hyvin kaikkien tuotteidemme valmistusketjut ja tuotteiden alkuperä. Suosimme painokkaasti lähipalveluita ja pieniä toimijoita, jotka jakavat samat arvot kanssamme. 

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu

  • Ei sivukuluja asiakkaille tai hintoihin siirrettyjä markkinointikuluja

Eettinen tietoisuus

  • Edellytämme, että raaka-aineiden ja kivien toimittajat jakavat kanssamme eettisesti kestävät arvot.

Ympäristötietoisuus

  • Käytämme lähes yksinomaan kierrätettyä kultaa ja hopeaa
  • Olemme erikoistuneet tekniikoihin, joilla minimoidaan jätteiden syntyminen ja energian käyttäminen